DUNAVARSÁNYI
PLÉBÁNIA


Templomok:
Kisvarsány, Kossuth u. 25.
Nagyvarsány, Templom u.
Délegyháza, Szabadság tér 75.
HÍREK PROGRAMOK MISEREND KÉPTÁR KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLAT
NAPI EVANGÉLIUM
2019. szeptember 21.
szombat

Máté és Mirella névnap
Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az ...

NAPI EVANGÉLIUM


Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: "Irgalmasságot várok és nem áldozatot." Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."
Mt 9,9-13


Elmélkedés

Az első evangélium szerzőjét, Szent Mátét ünnepeljük a mai napon, aki Jézus apostola volt. A másik három evangéliumhoz, azaz Márk, Lukács és János írásához hasonlóan, Máté a művében Jézus életét és tanítását mutatja be, és éppen ezt a tartalmat kezdte el evangéliumnak, örömhírnek nevezni a keresztény közösség már a legkorábbi időkben. Minden, amit Jézus tett és mondott, az örömöt ébresztett az emberekben, mert tanításában az örök életre vezető igazságot ismerték fel és cselekedeteiben az irgalmas Isten megnyilvánulásait látták. Az Úr minden szava és tette olyan kincs, amiről nem feledkezhet meg az őt követők közössége, ezért a legkorábbi időkben szóban kezdték el hirdetni, továbbadni mindazt, amit Jézus tett és tanított. Ezt az apostoli igehirdetést később le is jegyezték, s ennek a folyamatnak a részeként keletkezett Máté írása.

Szent Máté evangélista lényeges gondolatra fűzi fel egész írását. Művét Jézus születésével és gyermekkorával kezdi, amely történet fő üzenete, hogy ő az Emmánuel, akinek személyében "velünk az Isten" (Mt 1,23). A Máté által írt evangélium pedig azzal fejeződik be, hogy mennybemenetelekor Jézus megígéri, hogy a világ végéig tanítványaival marad. Az utolsó mondat így hangzik: "Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" (Mt 28,20).

Azért érdemes olvasnunk Máté és a többi evangélista írását, hogy minden nap érezzük Jézus jelenlétét.

(c) Horváth István Sándor


Imádság


Urunk, Jézus Krisztus! Te meghívsz minket, hogy téged kövessünk és vezetéseddel eljussunk a mennyei Atyához. Meghívsz, hogy tőled tanuljunk és szolgálatodba álljunk. Tudjuk, hogy tanítványodként ugyanaz a sorsunk, mint a tiéd, aki mesterünk és tanítónk vagy. Nem akarjuk kikerülni a keresztutat. Nem keresünk más utat, ami könnyebbnek tűnhet. Azzal a szándékkal hallgatjuk szavaidat, hogy azok szerint éljünk. Hozzád hasonlóan engedelmeskedünk a mennyei Atyának, mert hisszük, hogy türelemmel viselt szenvedéseink jutalma az örök élet és az örökké tartó boldogság lesz. Segíts minket az üdvösségre!

BEMUTATKOZÁS
A Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség a Váci Egyházmegye Püspökségéhez tartozik, ezen belül a Dabasi Esperesi Kerülethez.
IMA, HITTAN, LELKISÉG
Hitünk megnyilatkozásai…
ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés, házasságkötés, temetés.