DUNAVARSÁNYI
PLÉBÁNIA


Templomok:
Kisvarsány, Kossuth u. 25.
Nagyvarsány, Templom u.
Délegyháza, Szabadság tér 75.
HÍREK PROGRAMOK MISEREND KÉPTÁR KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLAT
NAPI EVANGÉLIUM
2022. május 26.
csütörtök

Fülöp és Evelin névnap
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: "Mit akar mondani ezzel: Még egy kis idő és már nem lát...

HÍREK


A Római Katolikus Egyház szentjei, ünnepei augusztus hónapban
2015. július 27.

 

augusztus 5. Havas Boldogasszony,

Szűz Mária római főtemplomának felszentelése.Legősibb Mária templom. Egy csodára vezetik vissza történetét. Egy János nevű gazdag patricius és Liberius pápa álmukban utasítást kaptak, hogy építsenek templomot a Szűzanya tiszteletére, ahol másnap havat találnak. Ez augustrusban történt, innen ered az augusztus 5-i ünnep – Havas Szűz Mária -. A háttérről az efezusi zsinat - 431. – tanítására fordítsuk figyelmünket, amely Istenszülőnek nevezi a Boldogságos Szűzet. Az Esquilinusdombon épült bazilikát III. Sixtus pápa építette újjá 432-440. Jelentőségét akarta kifejezni, ezért a Santa Maria Maggiore nevet adt. Többször átépítették és bővítették a bazilikát, mozaikjain és freskóin az Istenanya ábrázolásai láthatók. Nagy Szent Gergely pápa (490-604.) korától a római nép által tisztelt Salus Populi Romani kegykép látható. A főoltár alatt a betlehemi jászol maradványait őrzik nagy tisztelettel.


augusztus 6. Urunk színeváltozása.

Az Egyház ma ünnepli a csodálatos titkot, amelyben Urunk Istenségét ragyogtatja fel. Péter apostoli levelében (2Pét. 1,16-19) és a liturgikus évnek megfelelően a három szinoptikus evangélistának párhuzamos részeit olvashatjuk. Már az V. sz.-ban a keleti-szír liturgia említi, a frank, római liturgiában csak a X. sz.-ban jelenik meg és terjed el. 1457-ben a török feletti Nándorfehérvári győzelem emlékére III. Kalliktusz pápa az egész egyetemes egyházra kiterjesztette. Jelentősége a prefációban hangzik el, amelynek alapja Nagy Szent Leó pápa beszéde: „Önmagában, mint az Egyház fejében mutatja meg dicsőségének azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az Egyház egész testét.”


augusztus 15. Nagyboldogasszony,

Szűz Mária mennybevétele.Apostoli rendelkezésében XII. Piusz pápa az Egyház hitét és ősi megyőződését fogalmazza meg: „Szűz Mária kiváltságának legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban lvaló romlástól – szent Fiához hasonlóan – legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Királyának jobbján mint Királynő tündököl. Rómában már a VII. sz. közepétől ünnepelték, I. Szergiusz pápa az ünnep liturgiájához körmenetet rendelt. I. Szergiusz pápa az ünnep liturgiájához körmenetet rendelt. I. Hadrianusz pápa (772-795) Nagy Károlynak küldött Sacramentum Gregorianum „a dicsőséges Szűz Mária felvétele” ünnepének szövegét tartalmazza. XII. Piusz pápa meghirdette Szűz Mária mennybevitelének dogmáját. Ekkor tartják sok helyen a gyógynövények megáldását, mivel Mária „a mezők virága és völgyek lilioma (Én. 2.1).


augusztus 20, Szent István király.

Magyarország fővédőszentje.969. körül született Esztergomban. Szent Adalbert keresztelte meg. Magyarország királyává 1000-ben koronázták. Országalapító királyunk, törvényeket alkotott, rendezte a magyar nép életét, az egyházi életet megszervezte, szerzeteseket hívott az országba, ispotályokat létesített. Példás családi életével a magyar családok eszményképe. Imre fiát az Intelmek megírásával készítette az uralkodásra. Szerencsétlen vadászat alkalmával Imre herceg elhunyt. Nem esett kétségbe a nehéz helyzetben, halála előtt országát a Boldogságos Szűznek, a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta fel. 1038. augusztus 15-én halt meg, Székesfehérváron temették el. Ünnepét szentté avatásának napján tartjuk. A magyar egyház ezen a napon a Szent Jobb körmenettel emlékezik az országalapító királyra. A budapesti Szent István Bazilika, Szent Jobb kápolnájában található a Szent Jobb ereklye. Itt a plébániai hívek évente több alkalommal vehetnek részt a plébánosunk vezetésével. Plébánosunk ezen alkalmakkor szentmisét mutat be Magyarországért, hazánkért, és éjszakai virrasztáson közösen imádkozunk, a többi hívekkel együtt.


augusztus 25. Kalazanci Szent József áldozópap

.Spanyolországban született 1557-ben. Vallásos nevelésben részesült, 1583-ban pappá szentelték. Hazájában kezdte szolgálatát, majd Rómába ment. A Transteverén ingyenes népiskolát létesített, társaival együtttanított. 1617-ben alapította a piarista rendet, tagjai felvállalták ezt a fontos feladatot. Halála után XII. Piusz pápa a katolikus iskolák patrónusának rendelte.

 

augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága.

Jézus előfutára volt, meghirdette jövetelét. Vértanúságának emléknapja a Szamariában  lévő Sebaste város bazilikájának felszentelési évfordulója- A IV. sz. közepén ide helyezték el földi maradványait. Vértanúságáról Szent Márk evangéliumában olvashatunk.


.                                                                                                   Józsa Sándorné

.                                                                                                       hitoktató

BEMUTATKOZÁS
A Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség a Váci Egyházmegye Püspökségéhez tartozik, ezen belül a Dabasi Esperesi Kerülethez.
IMA, HITTAN, LELKISÉG
Hitünk megnyilatkozásai…
ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés, házasságkötés, temetés.