DUNAVARSÁNYI
PLÉBÁNIA


Templomok:
Kisvarsány, Kossuth u. 25.
Nagyvarsány, Templom u.
Délegyháza, Szabadság tér 75.
HÍREK PROGRAMOK MISEREND KÉPTÁR KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLAT
NAPI EVANGÉLIUM
2022. május 26.
csütörtök

Fülöp és Evelin névnap
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: "Mit akar mondani ezzel: Még egy kis idő és már nem lát...

HÍREK


Váci Egyházmegyei Zsinat - Dunavarsányban 2015. március 26. 18 óra
2015. március 26.

6. témakör: HÁZASSÁG, CSALÁD ÉS AZ ÉLET VÉDELME


Ötven évvel a II. Vatikáni Zsinat után és tizenhét évvel a Váci Egyházmegye zsinata után, talán egyetlen olyan terület sincs, amelyben olyan nagy változások történtek, mint a házasság, család és az emberi élet tisztelete területén. Gondoljunk csak az abortuszok magas számára, a fogamzásgátlás témakörére, vagy az akkor még nem létező művi eljárásokra és az általuk felvetett kérdéskörre. Újból és újból követelik eutanáziához való jog elismerését. A családot is állandó támadások érik, ezért egyre kevesebben vállalják az elköteleződést. Természetessé vált az együttélés, a válások száma ötven százalék fölé emelkedett. A „szexuális forradalom, már a gyermek korosztályt támadja. A rosszul értelmezett „gender” program, vagy az egyre hangosabb homoszexualitás-egyenjogúsítási törekvések, mind erkölcsileg ássák alá a társadalmat.

A fiatalok nem látnak maguk körük jó házasságokat. A családban nem tanulják meg egymás tiszteletét, nem látnak jó példákat arra, hogy a konfliktusokat, hogy lehet szeretettel megoldani. A családok többségében nincs igazi, imádságos, Istenre figyelő lelki élet.

Hiányzik a családi életre nevelés a közoktatásból. Az úgynevezett szexuális felvilágosítás a családban is ritkán történik meg. Az iskolákban, csupán a fogamzásgátlásról és a teherbeesés elkerüléséről van szó. A házaspárok nem tudják, hogy miként tudnak tartalmas egymásra figyelő életet élni, egymást tisztelni és áldozatot hozni a családért. A társadalmi környezet nem segít. Ha valakinek van munkája, akkor kizsigerelik és tíz-tizenkét órát dolgozik, ha meg nincs munkájuk a megélhetési gondok feszegetik a házasság kötelékét.

Ebből is látszik, milyen sokat kell tennünk a házasságra való felkészítés területén és utána sem szabad elengedni a kezüket. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy egyedül vannak, mert elváltak, vagy elhagyták őket, nem kötöttek házasságot, esetleg özvegyek. Mindannyian súlyos krízisen mentek át, vágynak arra, hogy ki tudjanak lépni a magányból. Meg kell találnunk azokat a módokat, hogy enyhítsük a hiányérzésüket, és megtalálják a helyüket a közösségben.

Fontos szemügyre vennünk a média szerepét a problémák kialakulásában és, hogy tudnánk igazi értékeket eljuttatni a lakossághoz. Meggyőződésünk, hogy nem a házasság intézménye van válságban, hanem az ember. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy szembesüljünk azzal, ami a világban, hazánkban, egyházmegyénkben, történik. Közösen tárjuk fel, a mai állapotokat és nézzük meg mi az Isten szándéka, álma és egyházunk álláspontja, tanítása egy-egy kérdésben. Keressük meg a már meglévő jó gyakorlatokat, és ezeket tegyük közkinccsé. Határozzuk meg azokat a lépéseket, amivel segítséget tudunk nyújtani a házaspároknak és a családoknak. Vizsgáljuk meg, milyen lehetőségeink vannak és tegyük meg a szükséges lépéseket.

Fel kell ébresztenünk az emberek vágyát a szeretet után. „Aki szeret, az ismeri az Istent”, mondja szent János apostol. Segíteni kell abban, hogy a családok be tudják tölteni a feladataikat. „CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY!” Mondja II. János Pál pápa „Familiaris consortio” enciklikájában.

Nem tűzhetünk ki kisebb célt, mint azt, hogy a szeretetünkkel meg tudjuk változtatni a világot.

 

Sebők Sándor plébános

2151, Fót, Vörösmarty utca 2.

+36(20)222-26-87+36(30)422-76-15

Plébánia: +36(27)358-083

E-mail: fotromkat@invitel.hu

BEMUTATKOZÁS
A Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség a Váci Egyházmegye Püspökségéhez tartozik, ezen belül a Dabasi Esperesi Kerülethez.
IMA, HITTAN, LELKISÉG
Hitünk megnyilatkozásai…
ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés, házasságkötés, temetés.