DUNAVARSÁNYI
PLÉBÁNIA


Templomok:
Kisvarsány, Kossuth u. 25.
Nagyvarsány, Templom u.
Délegyháza, Szabadság tér 75.
HÍREK PROGRAMOK MISEREND KÉPTÁR KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLAT
NAPI EVANGÉLIUM
2022. május 26.
csütörtök

Fülöp és Evelin névnap
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: "Mit akar mondani ezzel: Még egy kis idő és már nem lát...

HÍREK


Január 6. Vízkereszt ünnepe.
2019. január 6.

Vasárnap, január 6-án vízkereszt. A legtöbben annyit tudnak erről, hogy ilyenkor szokás „leszedni” a karácsonyfát – pedig más is kötődik ehhez a naphoz. Ekkor van Gáspár, Menyhért és Boldizsár, vagyis a napkeleti bölcsek ünnepe, illetve harminc évvel a bölcsek megjelenése után a hagyomány szerint ekkor keresztelték meg Jézust a Jordán folyóban.

A vízkereszt elsősorban a karácsonyi ünnepkör végét, a farsang kezdetét, és ebből kifolyólag a karácsonyfa leszedésének tradicionális idejét is jelenti – mondta el Kanász Viktor, az MTA PPKE tudományos segédmunkatársa. Ennél azonban jóval komolyabb, teológiai háttérrel bír vízkereszt dátuma.

Már a 2. század elejétől kezdve ünnepelték a vízkeresztet a keresztények, amely a 4. század elejére egy teljesen általános, keresztény ünneppé nőtte ki magát. Eredeti neve az „Epiphania Domini”, ami az Úr megjelenését jelenti, és jól összefoglalja az ünnep tartalmát.

Jézus életének több pontját jelöli

Jézus életének több jeles pontját is magában foglalja az ünnep. Egyrészt a korai keresztények ekkor ünnepelték Jézus születését, majd Jézus későbbi megkeresztelkedését, a három királyok hódolatát, valamint Jézus első csodáját a kánai menyegzőn, amikor a násznép örömére a vizet borrá változtatta.


Az évszázadok alatt, elsősorban a keleti keresztények Jézus megkeresztelkedését emelték ki vízkereszt napján, míg nyugaton inkább a három királyok: Gáspár, Menyhért és Boldizsár hódolata és ünneplése terjedt el.

A Bibliában Máté evangéliuma egyébként napkeleti bölcsekként említi a királyokat, akik Jézus elé mentek hódolni. A három ajándékból, az aranyból, mirhából és a tömjénből lehet csak arra következtetni, hogy valószínűleg hárman lehettek. A királyi címmel csak évszázadokkal később ruházták fel őket, és a három nevet is csak jóval később kapták meg.

A 20. században már ekkor ünneplik

A második vatikáni zsinat rendeleteinek értelmében az ünnep annyit változott, hogy január 6-án a katolikus egyház a három királyok hódolatát, az ezt követő vasárnapon pedig Jézus megkeresztelkedését ünneplik. Jézus első csodájára pedig egy hétköznapi nap alkalmával emlékeznek meg.

Jézus megkeresztelkedése nagyon fontos momentum, a vízkereszt elnevezés is ebből származik. Megjegyezte, különleges események és számtalan hagyomány tartozik ehhez a naphoz, a katolikus egyházban vízkeresztkor áldják meg a vizet, illetve ehhez a naphoz kötődnek a házszentelések is.

 

Magyarország történetében is fontos nap

Január 6-a nem csak világi szinten fontos egyháztörténeti szempontból, de fontos esemény volt Magyarország tekintetében is.

1622-ben ugyanis XV. Gergely pápa ezen a napon hozta létre a hitterjesztési kongregációt, amely a pápai kúriának az egyik legfontosabb, máig fennmaradt szerve, fő feladata pedig a világmissziók szervezése. A 17. században, amikor Magyarország nagy része török fennhatóság alatt állt, a jezsuita és ferences missziók segítségével a hitterjesztési kongregáció szervezte meg a katolikus hitéletet a hódoltságban.

BEMUTATKOZÁS
A Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség a Váci Egyházmegye Püspökségéhez tartozik, ezen belül a Dabasi Esperesi Kerülethez.
IMA, HITTAN, LELKISÉG
Hitünk megnyilatkozásai…
ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés, házasságkötés, temetés.